Структура об’єднання

Структура Івано-Франківського Обласного Об’єднання «Просвіта» ім. Т. Шевченка

Найвищим керівним органом об’єднання згідно Статуту є конференція, яка обирає членів Ради та членів Правління. На останній звітно-виборній конференції в грудні 2009 року обрано 38 членів Ради. Членами Ради є всі голови райміськоб’єднань та активісти «Просвіти» краю, відомі вчені, громадські діячі, письменники тощо.

На цій же конференції обрано 14 членів Правління. Правління засідає не рідше ніж один раз в квартал. На своїх засіданнях розглядають та приймають рішення щодо діяльності «Просвіти» на поточний момент. Виконавчим органом Об’єднання є Секретаріат, який очолює відповідальний секретар.

Обласне Об’єднання є засновником господарської структуриТЗоВ ВГЦ “Просвіта”, основним завданням якого є видавництво літератури українською мовою патріотичного спрямування.

ОО ВУТ «Просвіта» організовує свою роботу по напрямках (секціях). Працює 10 секцій. Вони мають плани своєї роботи. Керівниками секцій є політичні та громадські діячі, вчені. Об’єднання працює відповідно до місячних планів та річного плану роботи.