Структура Івано-Франківського Обласного Об'єднання «Просвіта» ім. Т. Шевченка

Найвищим керівним органом об’єднання згідно статуту є конференція, яка обирає членів Ради та членів Правління. На останній звітно-виборній конференції в грудні 2009 року обрано 38 членів Ради. Членами ради є всі голови райміськоб’єднань та активісти «Просвіти» краю, відомі вчені, громадські діячі, письменники тощо.

На цій же конференції обрано 13 членів Правління. Правління засідає не рідше ніж один раз в квартал на своїх засіданнях розглядають та приймають рішення щодо діяльності «Просвіти» на поточний момент.

ОО ВУТ «Просвіта» організовує свою роботу по напрямках (секціях). Працює 10 секцій. Вони мають плани своєї роботи. Керівниками секцій є політичні та громадські діячі, вчені. Наприклад: керівником секції "Нова українська родина" є депутат Верховної ради першого демократичного скликання Дмитро Захарук. Об’єднання працює відповідно до місячних планів та річного плану роботи.