Платформа об’єднаних патріотичних сил України

Представники більш як тридцяти громадських та релігійних організацій 21 липня 2011 року в Народному домі «Просвіта» обговорили й ухвалили платформу об’єднаних патріотичних сил України. Метою діяльності об’єднаних патріотичних сил України є створення умов і забезпечення приходу до влади людей, готових і спроможних її здійснювати, виходячи з інтересів суспільства, а не власної користі або групової чи кланової вигоди.Для досягнення цієї мети платформа передбачає основні шляхи і принципи координації та спільних дій об’єднаних патріотичних сил України.

Надалі основним і постійним орієнтиром діяльності буде духовність, фундаментом якої слугуватиме Помісна Християнська Церква в Україні й шанобливе ставлення до інших релігійних течій, що є характерним для українського народу. Українська родина розглядається як основа виховання нинішнього і наступних поколінь.

Учасники зібрання вважають, що серед найважливіших завдань нації є подолання корупції. Це буде важливий крок у реалізації принципу справедливості, який дасть зелене світло для проведення реформ в Україні. Принциповим у сфері економіки, на думку учасників, є питання співвідношення між державним і приватним капіталом. Стратегічно важливі підприємства, сировина, окремі види продукції не можуть бути зосереджені в руках олігархів. Також держава залучатиме інвесторів на збанкрутілі й закинені підприємства. Представники громадськості переконані, що торгівля землями сільськогосподарського призначення на сьогодні недопустима, а широкомасштабна кооперація у поєднанні з впровадженням новітніх технологій дозволить Україні стати провідною у сфері виробництва екологічно чистої продукції, суттєво підвищить зайнятість населення. Патріотичні сили України будуть домагатися безоплатного лікування, в першу чергу, представників малозабезпечених верств населення. Європейська та євроатлантична інтеґрація за умови збереження української ідентичності й національних традицій, з одного боку, і забезпечення рівноправних взаємовигідних відносин з сусідами повинні бути головними пріоритетами зовнішньої політики України.

Буде посилена роль духовності і, відповідно, інтеліґенції у всіх сферах життя суспільства. Повинні бути забезпечені й реалізовані конституційні положення про державність української мови і статус інших мов.

У зібранні взяли участь представники трьох українських конфесій: УГКЦ, УПЦ КП, УАПЦ. Владика УГКЦ Софрон Мудрий, благословляючи та підтримуючи основні ідеї платформи, наголосив на важливості спільних дій і консолідації патріотичних сил України.

Координатором реалізації платформи об’єднаних патріотичних сил в області та налагодження співпраці з іншими реґіонами України й українською діаспорою обрали Мирослава Давидіва, голову ГО «Український шлях». Головував на зібранні Степан Волковецький, голова обласного об’єднання ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка.

Запрошуємо інші громадські організації ознайомитися з платформою об’єднаних патріотичних сил і приєднатися до неї.

Разом ми будемо сильнішими!Мирослав Давидів, координатор моб. тел.: 095-0959775, 097-0870202, 2-38-67
                                   Платформа об’єднаних патріотичних сил України

Метою діяльності об’єднаних патріотичних сил України є створення умов і забезпечення приходу до влади людей, готових і спроможних її здійснювати, виходячи з інтересів суспільства, а не власної користі чи групової і кланової вигоди. Останнє характерне сьогоденню і є для держави руйнівним фактором.


Основні шляхи досягнення мети і принципи координації та спільних дій об’єднаних патріотичних сил України

1. Концентрація можливостей і ресурсів українських патріотів для інтелектуального забезпечення виборчих кампаній з допомогою широких кіл інтеліґенції, науковців, духовенства, державних діячів, політиків, військових, представників малого і середнього бізнесу, фінансово-промислових кіл, усіх верств населення, не байдужих до майбутнього України й власної долі.

2. Всебічна моральна й матеріальна підтримка всіх конструктивних дій, спрямованих на консолідацію суспільства, й організація влади на базі найкращих досягнень нації та світової цивілізації.

3. Дотримання морально-етичних норм і культури при взаємодії між представниками об’єднаних патріотичних сил України. Забезпечення участі найширших кіл громадськості та засобів масової інформації в переговорах, підготовці необхідних рішень і заходів.

4. Учасники об’єднання патріотичних сил, які визнають цю платформу (далі – «учасники»), зобов’язуються утримуватися від дискредитації один одного, у тому числі шляхом маніпуляцій помилками, які були зроблені раніше, а також поточними питаннями, щодо яких не була досягнена згода.

5. Штучне вишукування причин, які унеможливлюють компроміс із тих чи інших питань і провокують створення умов для розколу об’єднаних патріотичних сил України, є національною ганьбою для ініціаторів таких дій.Основні принципи і завдання об’єднаних патріотичних сил України

1. Основним і постійним орієнтиром вважаємо духовність, фундаментом якої слугуватиме Помісна Християнська Церква в Україні. Християнські цінності – понад усе. Щодо інших релігійних течій – шанобливе ставлення, що є характерним для українського народу. Українська родина – основа виховання наступних поколінь.

2. Серед найважливіших завдань нації – подолання корупції. Це буде важливий крок у реалізації принципу справедливості, який дасть зелене світло швидкому проведенню життєво важливих для суспільства реформ. Корумпована неавторитетна влада не може забезпечити організацію реформ.

3. Економіка України мусить розвиватися відповідно до духовних і матеріальних потреб українців доби інформаційного суспільства, бути незмінно орієнтованою на розбудову української держави як країни знань. Принциповим у сфері економіки є питання співвідношення між державним і приватним капіталом. Стратегічно важливі підприємства, сировина, окремі види продукції не можуть бути зосереджені в руках олігархів.

4. Держава створить необхідні умови, максимально вигідні для розвитку малого й середнього бізнесу, залучатиме інвесторів на збанкрутілі й закинені підприємства, надаватиме їм необхідні території на пільгових і привабливих умовах з урахуванням потреб внутрішнього ринку, екологічних вимог, рівня технологічності й безробіття.

5. Торгівля землями сільськогосподарського призначення на сьогодні недопустима.

6. Широкомасштабна кооперація у поєднанні з упровадженням новітніх технологій дозволить Україні стати провідною країною світу у сфері виробництва сільськогосподарської екологічно чистої продукції, суттєво підвищить зайнятість населення, створить якісно нову соціальну базу для розвитку українського села.

7. Серед соціальних стандартів на перше місце ставимо забезпечення безоплатного лікування, в першу чергу, для малозабезпечених верств населення.

8. Пріоритетами зовнішньої політики України є європейська і євроатлантична інтеґрація за умови збереження національної ідентичності й українських традицій і забезпечення рівноправних взаємовигідних стосунків із державами-сусідами, постійної та ефективної співпраці зі Східною та Західною українськими діаспорами.

9. В основі кадрової політики буде лежати здатність урядовців і спеціалістів керуватися у своїй роботі виключно інтересами суспільства й держави. Необхідно посилити роль духовності й, відповідно, інтеліґенції у всіх сферах життя суспільства.

10. Конституційне положення про державність української мови і статус інших мов мусить бути забезпечене й реалізоване.Ухвалено громадськими організаціями Івано-Франківської області

21 липня 2011 року